Vásárlás, Adásvétel, Szerződés

Az adásvétel, illetőleg az adásvételi szerződés az egyik leggyakrabban előforduló jogviszony, illetve szerződéstípus.

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség és jogosultság keletkezik.

Szerződés köthető szóban (kenyérvásárlás), írásban vagy ráutaló magatartással (felszállunk a buszra).

Ha azonban az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést kötelezően írásba kell foglalni. Ingatlan tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

Jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére olyan közokirat, vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokirat alapján van csak lehetőség, amely ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, és amely a bejegyzés tárgyát képező jog (pl. tulajdonjog, haszonélvezeti jog, szolgalmi jog, jelzálogjog, stb.), vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzett jogosulttól származó bejegyzési engedélyt. Tehát kötelező a közjegyzői vagy ügyvédi közreműködés. Ezért ha ingatlant vesz vagy ad el, bizalommal forduljon hozzánk.