SzakterületekBüntetőeljárások

Ügyvédi irodánkban foglalkozunk büntetőjoggal is. Ilyen irányú megkeresés esetén minden esetben személyes konzultációt tartunk fontosak, az ügycsoport speciális jellege miatt. Kiemelten foglalkozunk a közlekedési bűncselekményekkel (pl. közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, járművezetés bódult állapotban, járművezetés tiltott átengedése, cserbenhagyás).

Időpont egyeztetés miatt kérem, keressenek a horvathpeterdr@t-online.hu email címen, vagy amennyiben sürgős esetről lenne szó, akkor a +3672/953-970 vagy a +3630/327-9206 telefonszámon.

Előzetes letartóztatás

Közlekedési bűncselekmény

Cégügyintézés

Ügyvédi irodánkban kiemelten foglalkozunk céges ügyekkel. A leggyakrabban gazdasági társaság alapítására, módosítására, vagy azok felszámolására, végelszámolására kérnek fel bennünket ügyfeleink.

Korlátolt felelősségű társaság alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

Betéti társaság alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

Víziközmű társulat alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

Cégmódosítások, változásbejegyzési eljárások

Felszámolási eljárás

Végelszámolás

Nonprofit és közhasznú gazdasági társaságok

Tartós jogi képviselet gazdasági társaságok részére

Törzstőke leszállítás, felemelésre

Üzletrész átruházási szerződés, társasági szerződések, cégjogi okiratok

Közigazgatási eljárások

Külön kiemelt jogterületként kezeljük a közigazgatási eljárásokat.

Közigazgatási határozatok elleni fellebbezés, felülvizsgálati eljárásban való képviselet

Peren kívüli egyeztetés

Nagy hangsúlyt fektetünk a vitás kérdések peren kívüli megoldására, amely várhatóan mindkét fél számára előnyökkel jár. Ezek közül az alábbiakat emeljük ki.

Tartozásbehajtás

NAV határozatok elleni fellebbezés, felülvizsgálati eljárásban való képviselet

Polgári nemperes eljárások

Irodánkban igyekszünk az ügyfelek számára a leggyorsabb és leginkább költségkímélő eljárását választani a probléma megoldására, így amennyiben a per elkerülhető, vagy az valamiért meg sem indítható, akkor peren kívüli eljárásokban is vállaljuk a képviseletet.

Fizetési meghagyásos eljárás

Végrehajtási eljárás

Hagyatéki eljárásban való képviselet

Polgári peres eljárások

Ügyvédi irodánkban kiemelten foglalkozunk peres eljárásokban való jogi képviselettel. A leggyakrabban munkaügyi perben, családjogi perekben való képviseletre (házassági perek, szülői felügyeleti joggal kapcsolatos perek, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek, apasági perek), kártérítési perekre, tartozásbehajtással kapcsolatos perekre, öröklési jogi perekre, orvosi műhibával kapcsolatos perekre, élettársi kapcsolatból eredő jogvitákra, birtokháborítással kapcsolatos perekre, közös tulajdon megszüntetése iránti perekre, szerződés érvénytelenségi perekre (kivéve devizahiteles perek), tulajdoni perekre, végrehajtási perekre kérnek fel bennünket ügyfeleink.

Családjogi, házastársi és élettársi ügyek

Birtokháborítás és birtokvédelem

Kártérítési, sérelemdíjjal kapcsolatos ügyek

Orvosi műhibás ügyek

Munkaügyi perben való képviselet

Hepatitis fertőzésen alapuló, Magyar Állammal szembeni kártérítési perek

Közös tulajdon megszüntetése iránti per

Végrehajtási perek

Szerződés szerkesztés

Ügyvédi irodánk kiemelt területe az okiratok, különösen adásvételi szerződések szerkesztése. Foglalkozunk készpénzes, banki hiteles, terhelt, a tehernek a vevő által felvett hitelből való kiváltásával tehermentesítendő, családok otthonteremtési kedvezményével vásárolt (CSOK) ingatlanokkal is.

Adásvételi szerződés

Vállalkozási szerződés

Fuvarozási szerződés

Megbízási szerződés

Bizományi szerződés

Közvetítői szerződés

Szállítmányozási szerződés

Bizalmi vagyonkezelési szerződés

Bérleti szerződés

Haszonbérleti szerződés

Haszonkölcsön-szerződés

Letéti szerződés

Forgalmazási szerződés

Jogbérleti szerződés

Hitelszerződés

Kölcsön szerződés

Betétszerződés

Folyószámla szerződés

Fizetésiszámla-szerződés

Fizetési megbízási szerződés

Faktoring szerződés

Pénzügyi lízingszerződés

Kezességi szerződés

Garanciaszerződés

Ajándékozási szerződés

Életjáradéki szerződés

Tartási szerződés

Biztosítási szerződés

Polgári jogi társasági szerződés

Élettársi vagyonjogi szerződés

Termőföld

Engedményezési szerződések

Csereszerződés

Haszonélvezeti jog

Vagyonjogi, vagyonközösséget megszüntető szerződések

Öröklési szerződés

Szolgalmi jogi szerződések