Ügyvédi díjak

Az ügyvédi munkadíj az ügyvédi törvény értelmében a felek szabad megállapodásának tárgya. Ennek megfelelően a peres és a nem peres eljárásokban a munkadíjat elsősorban az ügy bonyolultsága, a pertárgy értéke határozza meg. Az okiratszerkesztés, és a cégügyintézés általában százalékos arányban, illetve fix összegben kerül meghatározásra.

A fentiekben kifejtettek alapján ügyfeleim előzetes tájékozódását segíti az alábbi – ajánlattételnek nem minősülő – díjtáblázat, melynél személyes megbeszéléskor akár kedvezőbb díjban is meg lehet állapodni, főleg visszatérő ügyfelek esetében:

Okiratszerkesztés

  • Adásvételi, és egyéb szerződés szerkesztés munkadíja a szerződéses érték: 0,5-1,2%-a + áfa

Cégügyintézés

  • Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság alapítása (szerződésminta alkalmazása esetén), módosítása általában 50-70.000.- forint + áfa. Alapításkor egyedi társaság szerződés készítése külön megállapodás tárgya. Részvénytársaság alapítása, módosítása külön megállapodás szerint.
  • Társadalmi szervezet alapítása, módosítása az ügy bonyolultságától függően külön megállapodás szerint.
  • Társasház alapítása, módosítása az ügy bonyolultságától függően külön megállapodás szerint.

Polgári peres eljárások

  • Polgári peres eljárás munkadíja a pertárgyérték 5-10%-a + áfa. Kiemelkedően magas pertárgyérték esetén a %-os díj kevesebb is lehet.

Polgári nemperes eljárások

  • Polgári peres, illetve nem peres eljárás munkadíja sikerdíj kikötése esetén külön megállapodás tárgya. Ez különösen igaz a kártérítési ügyekre, azon belül is az orvosi műhibával kapcsolatos ügyekre.

Büntetőeljárások

  • Büntetőügyben a képviselet díja a bűncselekmény tárgyi súlyától, a büntetési tétel mértékétől függ, előzetes megbeszélés alapján.

Peren kívüli egyeztetés

  • A peren kívüli eljárás (fizetési meghagyás, végrehajtás, felszámolási eljárás, peren kívüli egyeztetés) munkadíja a peres eljárás munkadíjának fele része

A fentieken felül a megbízóink részére tartós jogi képviselettel is tudunk szolgálni, az igények személyes, tételes felmérését követően.