Tulajdon Birtokvédelem Birtokháborítás

A tulajdon olyan alanyi jog, amely törvény (Ptk.) által védett, senki által nem korlátozható önkényesen, jogszerűen szabadon gyakorolható. A tulajdonjog alapvető emberi jog.

A tulajdonost megilleti a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga. Megilleti továbbá a birtokvédelem.

A birtokvédelem azonban nem csak a tulajdonost, hanem a bérlőt (albirtokost) is megilleti.

 

Általában az a felfogás, hogy az ingatlan tulajdonosa korlátlanul rendelkezhet a tulajdonával.

De a tulajdonosi, birtokosi jogok nem korlátlanok. A Polgári Törvénykönyv szerit a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

 

Ha a szomszéd tevékenysége, szórakozása, vagy a telkén lévő valamely természetes (pl. fa) vagy mesterséges (pl. épület) tereptárgy zavaró vagy kárt okoz számunkra – és a békés próbálkozás a megoldásra nem vezet eredményre – forduljunk ügyvédhez.