Szerződéskötés a járvány idején

A koronavírus-fertőzés terjedése nemcsak a már megkötött szerződések teljesítését nehezítheti meg és okozhat jogvitát, hanem kihat a jövőbeni szerződéskötésekre is.

 

A legtöbb szerződés szóban, vagy ráutaló magatartással is létrejöhet. Csak ott szükséges az írásbeliség, ahol ezt jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi, azonban érdemes minden jelentősebb szerződést írásba foglalni, hiszen vita esetén nehéz bizonyítani, hogy szóban, vagy ráutaló magatartással miben állapodtak meg a felek.

 

Írásba foglaltnak minősül a jognyilatkozat, ha azt a nyilatkozó fél aláírta, vagy ha a nyilatkozattételre a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének azonosítására és a nyilatkozat időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

 

A bírói gyakorlat alapján, az e-mail útján tett jognyilatkozat akkor minősül írásbelinek, ha fokozott biztonságú elektronikus aláírással el van látva az üzenet, vagy annak melléklete.

 

Amennyiben az írásbeliség nem kötelező, az e-mailben – elektronikus aláírás hiányában – történő megállapodás esetén azt kell figyelembe venni, hogy a szerződés érvényes létrejöttét a másik fél vitássá teheti. A későbbi jogvita elkerülése érdekében szerződéskötéshez kérje munkatársaink segítségét.