Sírmegváltás – rendelkezési jog

A sírhelymegváltással nem szerezhető meg a terület tulajdonjoga, csak meghatározott időre szóló rendelkezési jog.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta (akinek a nevére a számlát kiállították), illetve az ő örökösei. Több azonos jogállású örökös esetén – ellenkező megállapodásuk hiányában – a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.

„A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.” /A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 22.§/

A temetési hely feletti rendelkezési jog a rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható).

A sírhely újraváltása esetén az örökösöknek egymás közt kell eldönteni ki, kinek a javára mond le (ha többen lennének jogosultak az újra váltásra) a megváltás jogáról. A lemondást írásban kell megtenni.

Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.

Ha a használati idő lejártát követő türelmi idő is eltelik, a temetkezési hely (temető) kezelője azt újra értékesítheti.