Jótállási kötelezettség

Január 1-jétől jelentős mértékben változott a Magyarországon értékesített tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás szabályozása. (151/2003 (IX.22.) sz. kormányrendelet)

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez az eladó a rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A jótállás időtartama:

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a fentieknél kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon.

Vita esetén a meghatározott kötelezettség teljesítését az eladó köteles bizonyítani.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.