Házasodunk! Mi a házassági szerződés? Kell ez nekünk?

Bár a házassági vagyonjogi szerződés egyáltalán nem jelenti a bizalom hiányát, és a tapasztalatok szerint nagyon sok vitát, pereskedést meg lehet vele spórolni, még mindig sokan idegenkednek az ilyen jellegű megállapodások aláírásától. Pedig jól körülhatárolható, hogy kiknek is érdemes megkötni ezt a vagyonjogi szerződést.

A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona lesz mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek. Sok vita, pereskedés megelőzhető a házassági vagyonjogi szerződéssel, és vannak házaspárok, akik számára igencsak ajánlott. Ilyenek lehetnek például azok, akik már legalább egyszer elváltak és újraházasodnak, vagy amikor a házasulók, házastársak között jelentős a vagyoni különbség, vagy a házastársak egyike (vagy mindkettő) vállalkozó. Tévedés azt hinni, hogy mindez a bizalom hiányát jelenti, sokkal inkább a felelősségteljes gondolkodást.

A magyar jog lehetőséget biztosít arra, hogy a felek akár a házasságkötés előtt vagy alatt is szerződéssel rögzítsék a közös-, illetve a különvagyonba tartozó tárgyaik körét, vagy akár kizárják a vagyonközösség létrejöttét. Az ilyen szerződések kizárólag közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényesek.