Gépjármű adásvétel, magánokirat, kötelező tartalmi elemek

A gépjármű adásvételek korábban sokkal egyszerűbbek voltak, ma azonban a tulajdonjog átruházónak (eladó) és a tulajdonszerzőnek (vevő) a tulajdonjog, illetve az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirat alapján kell teljesíteni, amelynek kötelező tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja meg.

A teljes bizonyító erejű okirat az adásvételi szerződés, melyet két tanú előtt ír alá mindkét fél, vagy pedig közjegyző illetve ügyvéd készíti el azt, és pecsétjével látja el.

A 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a szerződésnek alaptartalma a felek személyi adatai és a jármű műszaki adatai, a vételár, valamint a forgalmi engedély szám és a törzskönyv szám is. Továbbá tartalmaznia kell pl. azt, hogy mindkét fél kijelenti, hogy eljár az okmányirodánál az átíratás tekintetében a rendeletnek megfelelő határidőn belül.

Arról is nyilatkozni kell, hogy az átíratás elmulasztásának jogkövetkezményeivel tisztában vannak. Ha bármely tartalmi elem hiányzik a szerződésből, akkor elutasítja a hatóság a bejegyzést.

A kifejezetten a járművek adásvételére megalkotott jogszabály nem hosszú, ám az átlag polgár számára nem könnyen értelmezhető részletszabályokat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a járművekre kötött adásvételi szerződések a hatósági eljárásokban felhasználhatóak legyenek.

Ezen túl vannak olyan dolgok, (pl. szervizkönyv vagy kulcs, amiből kettő jár az autóhoz) melyek átadását nem árt rögzíteni a szerződésben a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Javasolt az eladóval megegyezni abban, hogy amennyiben tetszik az autó, és szeretnénk megvásárolni, elvihessük azt egy szerelőhöz, ahol elvégezik az állapotfelmérést. Ha rendben van az autó műszakilag, megegyezés tárgyát képezi az eredetiségvizsgálat elvégzése.

Hogy sem tartalmi, sem formai okokból ne utasítsák el gépjármű átírási kérelmét, valamint hogy az esetleges későbbi viták az eladóval, vevővel elkerülhetőek legyenek a gépjármű esetleges hibái végett,  forduljon bizalommal irodánkhoz.