E-kereskedelem, fogyasztóvédelem

Az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

Szállítási határidő

 Amennyiben a webáruház előzetesen rövidebb szállítási időt ígért, mint amennyi idő alatt a terméket végül kiszállította, úgy megtévesztés miatt fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak van helye. 

A vásárlónak lehetősége van békéltető testületekhez fordulni. A vállalkozás köteles a békéltető testület ülésén a személyes megjelenést biztosítani olyan képviselője révén, aki a vállalkozás részéről jogosult az egyezség megkötésére. A törvény fogyasztóvédelmi bírság kiszabását írja elő amennyiben a vállalkozás az együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget

Azonban az év nagyobb ünnepei előtt (karácsony, húsvét) megnövekedett szállítási időre kell számítani, így az ajándékbeszerzést célszerű időben elkezdeni.

Az online kereskedelemben rendelt csomag átvétele

Különbséget kell tenni a csomag, illetve a csomag tartalmának sérülésmentes átvétele között, ugyanis az előbbi lehetőség magának a csomagolásnak a külső sérülésmentességére vonatkozik, míg a másik opció ténylegesen arra utal, hogy a csomagban lévő termék sérülésmentes-e. Tehát a csomag átvételekor el kell olvasni, hogy mit írunk alá.

Ez az esetleges későbbi igényérvényesítés miatt bír döntő jelentőséggel.

Az elállási jog

Gyakorlásának részletes feltételeit a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza.

Mivel az e-kereskedelemben a terméket a vásárlás előtt nincs lehetőség ténylegesen megvizsgálni, illetve megtekinteni, a vásárlástól történő indokolás nélküli elállási jog illeti meg a vevőt. A termék megrendelésétől a termék átvételétől számított 14. napig van lehetőség arra, hogy meggondolja magát a ve, azaz éljen az elállási joggal.

Ha a fogyasztó eláll az online-kereskedővel kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Az elállás alapján a vállalkozás a termék visszaküldése ellenében köteles annak ellenértékét visszafizetni. A visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kell megtéríteni.

Az elállási jog nem korlátlan, egyes termékkörökre nem vonatkozik, pl. élelmiszerek, letöltött programok, a fogyasztó egyedi utasításai alapján legyártott termékek stb.