Végrendelet biztos helyen

Szeretne végrendelkezni? Szeretné, ha végrendelete biztosan érvényre jutna? Foglalkoztatja, hogy mit írjon, hol helyezze el a végrendeletét?

Mivel a jogszabály számos alaki és tartalmi követelményt támaszt a végintézkedéssel szemben, az alakszerűségi követelmények maximális betartása, valamint a tartalmi elemek teljes körű megléte érdekében célszerű minden esetben a végrendeletet hozzáértő szakemberrel – ügyvéddel – készíttetni.

Amennyiben a végrendelkező szeretné biztosítani, hogy végintézkedése érvényre jusson, érdemes ügyvédi letétbe helyezni, elkerülve ezzel a végrendelet esetleges „eltűnését”.

A letétbe helyezett végrendeltét zárt borítékban juttatjuk el a Magyar Ügyvédi Kamara végrendeletek országos központi nyilvántartásába.

„A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet – megkeresésre – átadja.” (17/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat)