Válás után

A külön élő szülő legfontosabb jogosítványa, egyben a gyermekkel szembeni kötelezettsége a kapcsolattartás. Gyakran előfordul, hogy a különélő szülő és a gyermek között a kapcsolattartás nem működik. A gyermek érdekével ellentétes, ha a szülők a kapcsolattartást rendező határozatban foglaltaknak nem tesznek eleget, és nem biztosítják a zavartalan kapcsolattartást. Ilyen esetben a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás 2020. március 1. napjától a gyámhatóság helyett a bíróság előtt kezdeményezhető.

A bírósági hatáskörbe tartozó új, polgári nemperes eljárást a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett személy is megindíthatja a határozatban foglaltak megszegésétől számított 30 napon belül.

Az eljárás lefolytatására a kapcsolattartással érintett gyermek vagy a jogosult lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti járásbíróság az illetékes.

A bíróság döntése ellen van helye fellebbezésnek, az azonban a határozatban foglaltak végrehajtását nem akadályozza meg.