Válás Gyermekelhelyezés Szülői felügyelet

A házasság felbontásánál a közös gyermek érdekét figyelembe kell venni. A szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie.

 

A bíróság a házasságot a körülmények vizsgálata nélkül bontja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik.

 

Erre akkor van lehetőség, ha a házastársak a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata kérdésében megegyeztek, és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta.

 

A különváló szülők megállapodhatnak abban, hogy közösen gyakorolják felügyeleti jogaikat, a gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozniuk ebben az esetben is. A közös felügyeleti jog kikötése esetén részletezni kell, hogy mi módon fog megvalósulni a szülők közti együttműködés, hiszen ennek is csak akkor van értelme ha a gyermek érdekeinek megfelelően, jól működik.

 

Ha a szülők nem tudnak megegyezni a szülői felügyeleti jogok gyakorlásában, akkor kérelemre a bíróság dönt.

 

Házasság felbontása, a megegyezés írásba-foglalása, vagy perben való képviselet érdekében keresse irodánkat.