Üzemi baleset, munkabaleset

A címben szereplő fogalmak közötti különbség a munkavállalónak járó egészségbiztosítási ellátások szempontjából fontos.

A munkavédelemről szóló törvény a baleset mellett a munkabaleset meghatározását is megadja: „Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.” A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozáskörében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri. Tehát munkabaleset lesz például, ha a dolgozó a munkahelyi mosdóban elcsúszik. Nem tekinthető munkabalesetnek viszont az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására közlekedés közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt.

Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, amely esetben a munkavállaló az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira, így baleseti egészségügyi ellátásra, baleseti táppénzre és baleseti járadékra lehet jogosult. Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozáskörében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a munkavállaló munkába vagy onnan lakására (szállására) menet szenved el. Ezt nevezi a törvény úti balesetnek. Ilyen esetben szükséges vizsgálni, hogy a baleset a munkahely és a lakás közötti legrövidebb úton történt-e, illetve a munkavállaló közvetlenül a munkája befejezése után indult-e haza.

A munkáltató a tudomására jutott, illetve bejelentett munkabalesetet köteles kivizsgálni, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet az üzemi baleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A bejelentett üzemi baleset tényét a táppénz folyósítására illetékes szerv (kifizetőhely, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv) bírálja el. A munkaviszonnyal összefüggő baleset miatt elszenvedett munkavállalói károkért – üzemi vagy munkabalesettől függetlenül – a munkáltató kárfelelőssége fennáll.

Amennyiben Ön vagy munkavállalója balesetet szenvedett munkahelyén, és a munkahelyi (üzemi) baleset ténye vitatott, forduljon bizalommal ügyvédi irodánkhoz.