Új kamatteher

A 205/2023. (V. 31.) kormányrendelet alapján a természetes személyeket szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség (szocho) terheli az szja-törvény szerinti kamatjövedelem után, a veszélyhelyzet ideje alatt. (A kormány jelenlegi terve szerint 2023. november 26-ig.)

A szochot a július 1-je után keletkező kamatokra és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyamnyeresége után kell megfizetni.

Pl.: Lekötött betét esetén a 2023. június 30-a után lekötött betét kamatára kell szocho-t fizetni. a július 1-seje előtt lekötött betét esetében akkor sem, ha a lekötési időszak egy része 2023. július 1-seje utánra esik.

Olyan értékpapírok esetében, amelyek hozama, értékesítéséből, törlesztéséből származó jövedelem kamatjövedelemnek minősül az a mérvadó, hogy mikor szerezte a magánszemély az értékpapírt. Szocho-fizetési kötelezettség csak a 2023. június 30-át követően szerzett értékpapírok esetében merül fel.

Az ingatlanalapok befektetési jegyeire, a részvényekre és az állampapírokra nem vonatkozik az új teher, a bankbetétekre, egyéb nyilvános befektetési jegyekre és kötvényekre viszont igen.

A szocho alól továbbra is mentességet élveznek a Tartós befektetési számlán (TBSZ) és a Nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) elhelyezett összegek.

A kamatjövedelem utáni szocho-t felső korlát nélkül meg kell fizetni.