Társasház alapítása; Alapító Okirat módosítása

Mivel jelentősen egyszerűsödnek a Családi Otthonteremtési Kedvezményhez (CSOK) jutás feltételei 2018-ban, egyre több társasház épül, illetve közös tulajdonú épületeket alakítanak társasházzá.

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre akkor lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki.

Az alapító okirat akkor lesz jó, ha egyrészt mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek (Pl.: tartalmazza a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját stb.), illetve a benne foglalt rendelkezések kiállják az idő próbáját. Ez azért fontos, mert az Alapító Okirat módosítása rendkívül nehéz feladat.

Az alapításhoz, a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.

A társasházi alapító okiratot és annak módosítását közokiratba vagy kamarai jogtanácsos, illetve ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Mivel jelentősen egyszerűsödnek a Családi Otthonteremtési Kedvezményhez (CSOK) jutás feltételei 2018-ban, egyre több társasház épül, illetve közös tulajdonú épületeket alakítanak társasházzá.

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre akkor lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki.

Az alapító okirat akkor lesz jó, ha egyrészt mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek (Pl.: tartalmazza a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját stb.), illetve a benne foglalt rendelkezések kiállják az idő próbáját. Ez azért fontos, mert az Alapító Okirat módosítása rendkívül nehéz feladat.

Az alapításhoz, a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.

A társasházi alapító okiratot és annak módosítását közokiratba vagy kamarai jogtanácsos, illetve ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.