Szállítás Fuvarozás

fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. Az árufuvarozási szerződések jellemzője, hogy rendszerint valamely adásvételi, szállítási, vállalkozási szerződés teljesítését segítik elő. A fuvarozás lényege a küldemény adott helyről adott helyre való továbbítása. A szerződés további jellegzetessége, hogy a fuvarozó a más tulajdonában levő küldeményt őrizetében tartja.

Az általános szabályok szerint a szerződés a felek megállapodásával jön létre, tehát a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges (Ptk. 6:63). A törvény nem követeli meg az írásos szerződési formát, tehát a szóban megkötött szerződést is érvényesnek lehet tekinteni. Azonban a törvény nem tartalmazza külön fejezetben a fuvarozási szerződésre vonatkozó előírásokat. A Ptk. különböző helyeiről kell összegyűjteni az általános alapelveket. Ezért javasoljuk, a szerződés írásba foglalásához kérje ügyvédi irodánk segítségét.