Öröklési jog, Törvényes öröklés, Végintézkedés

Örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg.

A végintézkedés formái: egyoldalú végintézkedés a végrendelet, kétoldalú végintézkedés az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás. Végintézkedést csak személyesen lehet tenni.

Végrendelkezni közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet.  Szóbeli végrendelkezésnek csak kivételes esetében van helye.

 Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.

Halál esetére szóló ajándékozás olyan juttatásra nézve érvényes, amely végrendelet esetén dologi hagyatéknak minősülne.

Mivel a jogszabály számos alaki és tartalmi követelményt támaszt a végintézkedéssel szemben, az alakszerűségi követelmények maximális betartása, valamint a tartalmi elemek teljes körű megléte érdekében célszerű minden esetben a végrendeletet hozzáértő szakemberrel – ügyvéddel – készíttetni.