Közigazgatási határozatok elleni jogorvoslat: Fellebbezés, közigazgatási per Felülvizsgálati eljárás

Kevés olyan ember van, akinek élete során ne kellett volna elintéznie valamilyen hivatalos ügyet. Ilyenkor felkeressük az illetékes hivatalt.

A jogszabályok pontos ismerete nélkül is tudjuk, hogy van ügyintézési határidő. A hatóság saját elhatározásából is indíthat eljárást, és akaratunk ellenére is hozhat kötelező döntést. Ezek a döntések nem mindig kedvezőek számunkra, nem mindig fogadjuk el.

A közigazgatási hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Ez lehet közigazgatási per, vagy fellebbezés.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében közigazgatási pernek két esetben van helye. Részben akkor, ha az elsőfokú döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, részben pedig akkor, ha a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette.

A bírósági felülvizsgálat a jogerős határozatnak és az ügy érdemében hozott, valamint egyéb jogerős végzések elleni, jogszabálysértésen alapuló, rendkívüli perorvoslatot.

Mind a közigazgatási per, mind pedig a felülvizsgálat megindítása komoly jogi ismereteket igényel. Ilyen esetekben forduljon bizalommal ügyvédi irodánkhoz