Kamatmentes kölcsön

Ptk. 6:388. § [Szívességi kölcsön]

„Az adós nem köteles kamat és egyéb díj fizetésére, ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik.”

A szívességi kölcsönszerződéssel egy speciális jövedelem (kamatkedvezmény) keletkezik az által, hogy a magánszemély a pénzösszeg ideiglenes használatáért egyáltalán nem, vagy csak kedvezményes mértékben fizet díjat (kamatot) az elvárt (jegybanki alapkamat +5%) kamathoz képest. A pénz kedvezményes vagy ingyenes használata révén a magánszemély vagyona gyarapodik, hiszen a szokásos piaci kamathoz viszonyítva „olcsóbban” jut hitelhez, kölcsönhöz. Az így szerzett jövedelem adóköteles.

Szja tv. 72. § (2) „A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,18-szorosa.”

Az adó mértéke 2022-ben 15 százalék, továbbá 15,5 százalék szociális hozzájárulási adót is kell fizetnie a kifizetőnek adóévenként, az adóév utolsó napjára – ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára – megállapított kötelezettségként.

Tehát aki kamatmentes (szívességi) kölcsönt nyújt magánszemély részére, az köteles megfizetni a magánszemélynél keletkezett jövedelem közterheit.