Jogegységi panasz (új jogintézmény)

„Ha a peres fél jogsérelmét az okozza, hogy ügyében eltértek a Kúria korábban hozott és közzétett határozatától, a jogegységi panasszal kikényszerítheti az egységes jogalkalmazást, azt, hogy a Kúria és az alsóbbfokú bíróságok – vagy a Kúria különböző tanácsai – ugyanolyan jogkérdésekben ugyanúgy döntsenek” Patyi András

 

Jogegységi panasszal a Kúria 2020. július 1-je után hozott határozata támadható, arra hivatkozva, hogy a jogkérdésben a döntés eltér a Kúria 2012. január 1-je után hozott, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett ítéletétől, végzésétől.

 

A jogegységi panaszt a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Kúriánál terjesztheti elő az, aki fellebbezéssel élhet az eljárási törvények szerint. (A fél, az érdekelt, továbbá az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó része ellen.) Jogegységi eljárást korábban csak meghatározott bírósági vezetők kezdeményezhettek, a peres felek nem.

 

A benyújtáshoz szükséges a jogi képviselet, az eljárás pedig illetékköteles. 

A végrehajtás felfüggesztése vagy azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő a jogegységi panaszban.

 

A jogegységi panasz tanács – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a jogegységi panaszt visszautasítja, ha azt nem az arra jogosult nyújtotta be, azt jogi képviselő közreműködése nélkül nyújtották be, az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg, az elkésett.

 

Ha jogegységi problémája, kérdése van, forduljon bizalommal ügyvédi irodánkhoz.