HEPATITIS FERTŐZÉSEN ALAPULÓ KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY

1992. előtt nem szűrték a véradóktól levett vért hepatitis-c-re, viszont a vírus az esetek 90-95%-ában vérkészítmény adásával vagy vérrel történő fertőzés útján terjed. Még ma is vannak, akik vérátömlesztés útján vagy dialízis, netán transzplantáció miatt fertőződtek, mielőtt még bevezették volna a gondos szűrővizsgálatot.

A fertőzöttek körülbelül felénél nem lehet tudni, hogyan és mikor fertőződtek.

Ha a beteg esetében a vírusátvitel szempontjából csak a vérátömlesztés vagy dialízis, netán transzplantáció, mint ok merülhet fel, akkor a vérátömlesztés és a Hepatitis C vírusfertőzöttség között az ok-okozati összefüggés vélelmezhető, a kártérítési igény fennáll.

Legtöbb esetben a károkozó cselekmény és a kár tényleges bekövetkezése időben nem esik egybe. A betegségről való teljes körű tudomásszerzés csak évekkel későbbre tehető. Ezért sok beteg azt hiszi, hogy a kártérítési igénye elévült.

Hepatitis C vírusfertőzés esetében a károsult menthető okból nem érvényesíti a követelését mindaddig, amíg nincs tudomása arról, hogy a fertőzését, illetve annak következtében kialakult egészségkárosodását mi okozta, és a kárigényét kivel szemben érvényesítheti, így a követelés adott esetben 10-20 évig sem évül el.

Ha hepatitis C vírusfertőzéssel kapcsolatban jogi kérdése merül fel, forduljon bizalommal kollégáinkhoz a honlapon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.