Hagyatéki eljárás, hagyatéki leltár

Előbb-utóbb mindenkivel előfordul, hogy elveszíti valamelyik hozzátartozóját. Az elhunyt után maradt vagyontárgyak sorsáról pedig dönteni kell. Az emberek többsége ilyenkor az elhunyt hiányával, a fájdalommal küzd, és eltéved a jog útvesztőjében, zavarodottan áll az ezt követő hagyatéki eljárásban.

A hagyatéki eljárás polgári nem peres eljárás, amelyet általában a közjegyző folytat le.

A hagyatéki eljárás menete során legelőször – a hagyatéki leltár elkészítését és az iratok beszerzését követően – a jegyző továbbítja a teljes iratanyagot az illetékes közjegyzőhöz. Az a közjegyző az illetékes, akinek működési területén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt.

A közjegyző kitűzi a hagyatéki tárgyalást, amelyről az összes érdekeltet értesíti. Az idézésre történő megjelenés kötelező, azonban ha az idézett személyes megjelenése akadályba ütközik, az örököstárs, hozzátartozó vagy ügyvéd láthat el képviseletet.

Akkor is megbízható ügyvéd a képviselettel, ha vita keletkezett az örökösként érdekeltek között abban a kérdésben, hogy a hagyaték kit és milyen jogcímen illet, vagy a természetben kiadni igényelt kötelesrész tárgyában.