Földtulajdon öröklése

2023 januárjától nem kerülhet örökléssel osztatlan közös tulajdonba olyan földterület, amely az örökhagyó kizárólagos tulajdonában áll. Ha ilyen ingatlannak több örököse van, akkor négy lehetőség közül kell választaniuk.

Az első lehetőség, hogy az örökösök a hagyatéki tárgyaláson (közjegyző előtt) osztályos egyezséget kötnek, amelyben szabadon feloszthatják egymás között a hagyatékot, és megegyezhetnek arról, melyikük mit kapjon, például, hogy az egyiküké legyen a föld, míg a másik az autót, házat örökölje. Úgy is dönthetnek, hogy az egyikük sokkal többet, vagy éppen kevesebbet örököljön, mint amennyi a törvény szerint járna neki. Az egyetlen feltétel, hogy minden örököstársnak részesednie kell a hagyatékból.

Amennyiben a föld elég nagy hozzá, az örökösök dönthetnek úgy is, hogy kisebb részekre osztják a területet, így mindannyian földtulajdonosok lehetnek. Ehhez szintén szükségük lesz egyezségre. Nem lehet megosztani a földet, ha nem elég nagy ahhoz, hogy elérje a területi minimumot. (ld. 2020. évi LXXI. törvény) Ha azonban az örökösök között van, aki mezőgazdasági termelésből él, a törvény szerint bekebelezheti a többiek részét, de legalább a bekebelezett területek értékbecsléssel megállapított árát ki kell fizetnie a többi örökösnek.

A harmadik lehetőség, hogy az örökösök eladják a földet, és elosztják egymás között a vételárat. A hagyatékot nem értékesíthetik azelőtt, hogy az egyikük megörökölte volna, ezért az eladásához is osztályos egyezséget kell kötniük az örökösöknek. Ebben megegyezhetnek például arról, hogy az egyikük lesz a tulajdonosa, majd eladja, és osztoznak a pénzen. Az utolsó lehetőség, hogy az örököstársak az ingatlant az állam javára ingyenesen felajánlják.

Ha az örökösök nem tudnak megegyezni, úgy változatlanul osztatlan közös tulajdonban öröklik meg a termőföldet. Ilyen esetben viszont öt éven belül az ingatlanon fennálló osztatlan közös tulajdont meg kell szüntetniük. Amennyiben az örököstársak egyiket sem teszik meg 5 éven belül, akkor a határidő lejártával a föld kényszerértékesítésére kerül sor.

Ha a hagyatéki eljárás kezdetétől számított egy éven belül nem születik egyezség az ingatlanról, akkor a még élő egyenesági rokonok és a házastás a föld értéke után 9%-os illetéket köteles fizetni.

Tehát, érdemes osztályos egyezséget kötni.

Ha termőföldnek nem Ön az egyedüli örököse, forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk eligazodni a jogszabályokban, és megkötni az egyezséget örököstársaival.