Fénykép az interneten

Az utóbbi időben elszaporodtak a közösségi oldalakon megvalósított jogsértések.

Ha egy felhasználó személyes adatait az engedélye nélkül tették közzé az interneten vagy olyan képet, videót töltöttek fel róla vagy gyermekéről, amit nem kíván a nyilvánossággal megosztani, nem adott engedélyt a közzétételére, hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalomról beszélünk.

A képmás a személy kizárólagos rendelkezési jogkörébe tartozik, ezért azt csak az ábrázolt személy rendelkezése, hozzájárulása alapján lehet nyilvánosságra hozni. Ez két dolgot jelent: egyrészt a saját képmását mindenki szabadon nyilvánosságra hozhatja, másrészt az ábrázolt személy hozzájárulása nélkül a képmást senki nem hozhatja nyilvánosságra. A hozzájárulásnak nincs alaki feltétele, megtörténhet szóban, írásban, de akár ráutaló magatartással is (az illető tudja, hogy fényképezik, de nem tiltakozik).

A képmás nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogi védelem önálló, független attól, hogy a felvétel elkészítése hogyan történt. Nemcsak a felvétel nyilvánosságra hozatalához, hanem annak elkészítéséhez is külön engedély szükséges.

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

A személyiségi jogok védelme érdekében a sértett fél és a korlátozottan cselekvőképes – azaz a 14. életévét már betöltött – kiskorú személyesen léphet fel. A 14 év alatti gyermek képviseletében pedig a törvényes képviselője jogosult fellépni.

 Ha jogosulatlanul használták fel a képeit, forduljon bizalommal irodánkhoz.