Felszámolási eljárás, Végelszámolás

Ügyvédi irodánkban kiemelten foglalkozunk céges ügyekkel. A leggyakrabban gazdasági társaság alapítására, módosítására, vagy azok felszámolására, végelszámolására kérnek fel bennünket ügyfeleink.

felszámolási eljárás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás. Célja a hitelezők kielégítése törvényben meghatározott módon. A felszámolási eljárás az adós, a hitelező, a végelszámoló, a cégbíróság vagy büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezése alapján indulhat.

Egy cég felszámolásánál, a megfelelő jogi tájékozottság szinte elengedhetetlen, a szakmai jogi tanácsadás szükséges adói oldalról a plusz költségek és a büntetések elkerülése, míg hitelezői oldalon a követelés érvényesítése érdekében.

A cég megszüntetésének legegyszerűbb módja a végelszámolás. A végelszámolás egy fizetőképes gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnését célozza az esetleges hitelezők kielégítésével.

A végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján vagy a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban hozott határozata alapján (kényszer-végelszámolás) kerülhet sor.

A végelszámolás bonyolult eljárás, de nagy előnye, hogy a végelszámolót a társaság tagjainak gyűlése választja meg.

Irodánk képes előkészíteni a céget a sikeres végelszámolásra és eredményesen le tudjuk bonyolítani a végelszámolási eljárást.

Cége megszüntetését, vagy hitelezői igényének érvényesítését nyugodtan bízza ránk.