Diákmunka végezhető

Hagyományos munkaszerződéssel

A munkaviszony létesítésének feltétele a betöltött 16. életév, kiskorúak esetén szülői hozzájárulás is. Iskolai szünet alatt azonban már 15 éves nappali tagozatos diákok is foglalkoztathatók. (34. § 1. bek.)

A hagyományos munkaszerződés esetében az alapbérnek el kell érnie a minimálbér összegét. A munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez.

A munkáltatónak be kell jelentenie a diákokat a tényleges foglalkoztatás megkezdése előtt. A diákok is jogosultak az éves szabadság időarányos részére, sőt, a fiatal munkavállalók még pótszabadságra is.

Egyszerűsített foglalkoztatással

Főleg a turisztikai vagy mezőgazdasági idénymunka, illetve egyéb alkalmi munkák esetében élnek a munkáltatók. Előnye, hogy a munkavállalót nem terheli járulékfizetési kötelezettség, a munkáltató pedig alkalmi munka esetén napi ezer, míg idénymunka esetén napi 500 forint egységes közterhet fizet. Egyszerűsített foglalkoztatás esetében a kötelező alapbér a minimálbér 85 százalékának, garantált bérminimum esetén 87 százalékának megfelelő összeg.

Iskolaszövetkezeteken keresztül

létesített munkaviszony esetében a munkaszerződést az aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák az iskolaszövetkezettel köti meg. Járulékfizetési kötelezettség ez esetben nem keletkezik, és a munkavállalónak is csak a személyi jövedelemadót kell megfizetnie iskolaszövetkezeti jövedelme után. Az adóelőleget a szövetkezet vonja le, de a diáknak erről bevallást kell benyújtania a következő év május 20-ig.

A 18. életévét be nem töltött munkavállaló „fiatal munkavállalónak” minősül. Neki a Mt. erősebb védelmet biztosít. Pl. éjszakai munka (22.00–6.00 óra), valamint rendkívüli munkaidő (túlóra) nem rendelhető el, napi munkaideje legfeljebb 8 óra lehet, legalább 12 óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani (a munkaidő vége és következő napi munkakezdés között legalább ennyi időnek kell eltelnie) stb.