Büntetőjog, Közlekedési bűncselekmény

Ügyvédi irodánkban foglalkozunk büntetőjoggal is. Ilyen irányú megkeresés esetén minden esetben személyes konzultációt tartunk fontosak.

 Kiemelten foglalkozunk a közlekedési bűncselekményekkel (pl. közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, járművezetés bódult állapotban, járművezetés tiltott átengedése, cserbenhagyás).

A Btk. 234. §-a kimondja, hogy „Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”.

A bűncselekmény megállapításának előfeltétele, hogy a járművezető a szabályokat szándékosan szegi meg, tisztában van azzal, hogy az adott esetben mit kellene cselekednie, ennek ellenére más vagy mások életét vagy testi épségét e szabályszegés eredményeként közvetlen veszélynek teszi ki.

Az elkövető gondatlanul cselekszik (vétséget követ el) akkor, ha tudja hogy megszegi a szabályokat, de – nem alaptalanul – bízik eddigi gyakorlatában, az általa vezetett jármű kiemelkedő műszaki adottságaiban.

Ha a közúti közlekedés szabályainak megszegése mellett a gépjármű vezetője egyéb jogsértést is elkövet (segítségnyújtás elmulasztása, hivatalos személy elleni erőszak), halmazatban mindkét bűncselekményért felelősségre vonható. 

Akár elkövetője, akár áldozata egy közlekedési bűncselekménynek, keresse fel irodánkat. Segítünk eligazodni a jogi kifejezések útvesztőiben.