Az elővásárlási jog

A jogosultnak a dolog megvételére ad jogot, mindenki mást megelőzően, olyan feltételek mellett, mint amilyet egy harmadik személy vételi ajánlatában a dolog tulajdonosával közölt. Az elővásárlási jog alapulhat jogszabályon vagy szerződésen. A jogszabályon alapuló elővásárlási jog a szerződéses elővásárlási jogot megelőzi.

A közös tulajdonból adódó elővásárlási jog törvényen – konkrétan a Polgári törvénykönyvön – alapuló jog, ahol a közös tulajdonban álló ingatlan eladása során az ingatlan megvásárlására ajánlatot tevővel szemben az ingatlan tulajdonostársait elővásárlási jog illeti meg.

„Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal.” (Ptk.6:222 § (1). bek.)

Ha bármelyik elővásárlásra jogosult az ajánlatot írásban elfogadja, úgy az adásvételi szerződés nem az eladó és a vevő, hanem az eladó és az elővásárlásra jogosult között fog létrejönni.

„Ha a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével köt szerződést, az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan.” (6:223. § (1) bek.)