A GYES-ről vagy GYED-ről a munkahelyre visszatérő munkavállaló

A GYES-ről vagy GYED-ről a munkahelyre visszatérő munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság megszüntetését köteles bejelenteni. A fizetés nélküli szabadság megszűnésének időpontjától ismét terheli a munkáltatót a foglalkoztatási és bérfizetési kötelezettség, valamint a dolgozót a munkavégzési kötelezettség.

Munkaidő

A visszatérés a munkaszerződés szerinti munkaidővel történik. Ha tehát napi 8 órás teljes munkaidőben foglalkoztatták a dolgozót, akkor a visszatértést követően is ez lesz a munkaideje. Azonban a szülő kérheti, hogy őt a teljes napi munkaidő felének megfelelő részmunkaidőben foglalkoztassák.

A Munka törvénykönyve egyértelműen megadja, hogy mely esetben kötelező a munkavállaló kérésére a részmunkaidős foglalkoztatás.

61.§ (3) A munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

Ebben az esetben tehát a munkáltató köteles a munkaszerződést részmunkaidőre módosítani, ami a gyermek 4-6 éves koráig tarthat. A munkaszerződés módosítása határozott időre jön létre, tehát a legkisebb gyermek 4. és a 6. életévét elérve a következő naptól újra teljes munkaidős lesz a munkavállaló.

Szabadság

A gyermekkel otthon töltött idő munkaviszonynak számít, azonban nem a teljes időtartam alapján jár szabadság a munkavállalónak. A dolgozót az igénybe vett szülési szabadság (legfeljebb 24 hét) időtartama és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján számított szabadság illeti meg. E szabadságot a munkáltató a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől számított 60 napon belül köteles kiadni.

Munkakör

A GYES/GYED alatt a munkaviszony nem szűnik meg, így azt alapesetben úgy kell folytatni, mint a gyermekvállalás előtt. Ez azt jelenti, hogy a visszatérő munkavállalót a munkaszerződés szerinti munkakörben kell alkalmazni, a munkavállaló pedig e munkakörben köteles dolgozni. A dolgozó csak akkor köteles másik munkakörbe visszatérni, ha erről a munkáltatóval megállapodott.

Munkabér

A visszatérő dolgozó bérét a munkáltatónál az időközben bekövetkező változásokhoz kell igazítani. A munkavállalóval azonos munkakörű dolgozók részére megadott átlagos béremelés mértékével kell emelni a bérét. Amennyiben nincsenek ilyen munkavállalók, a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos, éves béremelés mértékével kell emelni. Ha ez nem történik meg, a munkavállaló bíróság előtt érvényesítheti az igényét.

A bérkorrekciót a gyesről visszatérő dolgozónál a visszatérést követően azonnal el kell végezni, így a felhalmozódott szabadságot is az emelt bérrel kell kiadni.

Felmondási korlátozás

Ha az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa a gyermek 3 éves kora előtt tér vissza a munkába, akkor a gyermek 3 éves koráig korlátozott a felmondás lehetősége. Ebben az esetben a felmondásnak csak akkor van helye, ha az azonnali hatályú felmondás feltételei fennállnak, tehát lényegében súlyos jogsértés esetén.

Ha a munkáltató a működésével összefüggő okból akar felmondani, ezt akkor teheti meg, ha nincs másik megfelelő betöltetlen munkakör vagy a munkavállaló az erre irányuló ajánlatot elutasította. Megfelelő a munkakör, ha a munkaszerződés szerinti munkahelyen található, és a dolgozó által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelel.