A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának három módja lehetséges: az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonába vétele, a megosztás vagy a kisajátítás.

Közös szabály, hogy sem szerződésen, sem jogszabályon alapuló elővásárlási jog nem gyakorolható, valamint a tulajdonszerzéshez nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása. Az ingatlanban a megosztást megelőzően fennálló tulajdoni hányadát meghaladó ingatlanrész tulajdonjogának a törvény alapján történő megszerzésére csak az a tulajdonostárs jogosult, aki az adott ingatlanban legalább 3 éve rendelkezik tulajdonrésszel; tulajdonrészét öröklés jogcímen szerezte; vagy tulajdonrészét közeli hozzátartozójától szerezte.

A tulajdonostársak az osztatlan közös tulajdon törvény szerinti megszüntetéséből eredő jogvitájuk esetén a bírósághoz fordulhatnak.

A törvény alapján első lépcsőben januárban indulhattak el azok az eljárások, melyek esetében az osztatlan közös tulajdon megszüntetése az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonába vétele útján történik (bekebelezés jogintézménye). Az 547/2020. (XII. 2.) számú Kormányrendelet értelmében február 8-a után nyújthatók be a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelmek az ingatlanügyi hatósághoz.