A bizalmi vagyonkezelés (Trust)

Olyan személyeknek jelenthet kivételes megoldást, akik a már megszerzett vagyonukat vagy annak egyes elemeit szeretnék teljes biztonságban tudni, és hagyatéki eljárás nélkül a kedvezményezettek javára biztosítani.

Vagyonkezelésbe lehet adni pl. ingatlant, ingóságot, értékpapírt, de mindenképpen konkrétan meg kell határozni, mit is adunk bizalmi vagyonkezelésbe.

A kezelt vagyon nem része a hagyatéknak, és nem része a házastársi vagyonközösségnek sem.

A bizalmi vagyonkezelés nem pusztán egy szerződés, sokkal inkább egy sajátos jogviszony, mely jogviszony nemcsak szerződéssel, hanem egyoldalú jogügylettel (például végrendelettel) is létrejöhet. Amennyiben szerződéssel jön létre, úgy azt írásba kell foglalni. (Ptk 6:310. §)

„A bizalmi vagyonkezelési szerződést közokiratba, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.” (2014. évi XV. Tv 18/A. § (3) bek.)

A bizalmi vagyonkezelési szerződés határozott időtartamra jön létre, amely a magyar szabályozás szerint maximálisan 50 év lehet.

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjen konzultációs időpontot irodánkban.