Zártkörűen működő részvénytársaság alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

×

Zártkörűen működő részvénytársaság alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

A Zrt. fogalma:

Az a részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak (Zrt.) minősül. A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. A részvény a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír.

Ügyvédi munkadíj: Zrt. alapítása (szerződésminta alkalmazása esetén), módosítása általában 100.000.- forint + áfa. Alapításkor egyedi társasági szerződés készítése külön megállapodás tárgya.