Víziközmű társulat alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

×

Víziközmű társulat alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

A vízgazdálkodási közfeladatok a törvényben meghatározott feltételek szerint létrehozott vízgazdálkodási társulatok útján is elláthatók. A vízgazdálkodási társulat közfeladatai jellegétől függően vízitársulat, illetve víziközmű társulat. A társulat közfeladatait szolgáló tevékenységét érdekeltségi területén végzi. A víziközmű társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

Ügyvédi munkadíj: Víziközmű társulat alapítása, módosítása, elszámolása általában 100-250.000.- forint + áfa.