Pénzügyi lízingszerződés

×

Pénzügyi lízingszerződés

A pénzügyi lízingszerződés fogalma Ptk. (Polgári Törvénykönyv) szerint a következő:

Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve- ha a használat időtartama ennél rövidebb- a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét.

A lízing tárgya ingó és ingatlan dolog egyaránt lehet. Mindkét esetben nyilvántartásba vételi kötelezettség terheli a lízingbeadót a lízingbeadás tényére és a lízingbevevő személyére vonatkozóan. Ingatlannál a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba, ingó dolognál pedig a hitelbiztosítéki nyilvántartásba köteles ezeket bejegyeztetni.

Az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan egy egységes minta (iratminta, nyomtatvány, sablon) adása nehézkes, sok hibát rejthet, hiszen a tényleges tartalma alapján minden jogügylet más. Ezért ha szerződésével kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon bizalommal kollégáinkhoz a honlapon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén, ahol a szerződésszerkesztés személyre szabott ügyvédi díjáról és egyéb költségeiről is tud érdeklődni.

A szerződés szerkesztés munkadíja általában a szerződéses érték: 0,5-1,2%-a + áfa, de általában minimum: 40.000.- forint + áfa.