Közvetítői szerződés

×

Közvetítői szerződés

A közvetítői szerződés fogalma a Ptk. (Polgári Törvénykönyv) szerint a következő:

Közvetítői szerződés alapján a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására, a megbízó díj fizetésére köteles.

A közvetítői szerződés ezen általános fogalma és a törvényben szabályozott általános szabályok mellett, a tartós közvetítői szerződés esetében a közvetítő tartós jogviszony keretében, önállóan jár el és megbízójának harmadik személyekkel kötendő szerződések közvetítése mellett, azok megbízó nevében történő megkötésére is jogosult.

Az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan egy egységes minta (iratminta, nyomtatvány, sablon) adása nehézkes, sok hibát rejthet, hiszen a tényleges tartalma alapján minden jogügylet más. Ezért ha szerződésével kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon bizalommal kollégáinkhoz a honlapon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén, ahol a szerződésszerkesztés személyre szabott ügyvédi díjáról és egyéb költségeiről is tud érdeklődni.

A szerződés szerkesztés munkadíja általában a szerződéses érték: 0,5-1,2%-a + áfa, de általában minimum: 40.000.- forint + áfa.