Hagyatéki eljárásban való képviselet

×

Hagyatéki eljárásban való képviselet

A hagyatéki eljárás polgári nemperes eljárás, amelynek célja, hogy az örökhagyó halálával bekövetkező hagyatékátszállást – az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira, vagyoni részhányadára való öröklési jogcímüknek a megállapításával – biztosítsa.

Ügyvédi munkadíja a peres eljárás munkadíjának fele része, de általában minimum 30.000.- forint + áfa.