Élettársi vagyonjogi szerződés

×

Élettársi vagyonjogi szerződés

Az élettársi vagyonjogi szerződés fogalma a Ptk. (Polgári Törvénykönyv) szerint a következő:

Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

Az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek a szerződésben, amely a házastársak között is érvényesülhet.

Az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan egy egységes minta (iratminta, nyomtatvány, sablon) adása nehézkes, sok hibát rejthet, hiszen a tényleges tartalma alapján minden jogügylet más. Ezért ha szerződésével kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon bizalommal kollégáinkhoz a honlapon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén, ahol a szerződésszerkesztés személyre szabott ügyvédi díjáról és egyéb költségeiről is tud érdeklődni.

A szerződés szerkesztés munkadíja általában a szerződéses érték: 0,5-1,2%-a + áfa, de általában minimum: 40.000.- forint + áfa.