Betéti társaság alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

×

Betéti társaság alapítása, módosítása, felszámolása, végelszámolása

A betéti társaság (Bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (kültag) a társasági kötelezettségekért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.

Ha a társaság beltagja kültaggá válik, a kültaggá válástól számított ötéves jogvesztő határidőn belül a beltagra vonatkozó rendelkezések szerint áll helyt a módosítást megelőzően keletkezett társasági tartozásokért.

Ügyvédi munkadíj: Bt. alapítása (szerződésminta alkalmazása esetén), módosítása általában 50-70.000.- forint + áfa. Alapításkor egyedi társasági szerződés készítése külön megállapodás tárgya.